top of page

AANGEPASTE COVID-19 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om jullie en onze gezondheid  te kunnen garanderen vragen wij alvast de onderstaande veiligheidsmaatregelen door te nemen:

• indien u zich niet goed voelt, beginnende symptomen hebt of in contact gekomen bent met een corona besmette persoon, gelieve de afspraak te annuleren.

 

• graag vragen wij om een mondmasker te dragen bij het binnenkomen van de praktijk.

 

• gelieve ook een eigen handdoek/ badhanddoek mee te nemen zodat wij tussen 2 patiënten de tafel en het kabinet vlot kunnen ontsmetten.• een goede handhygiëne is en blijft zeer belangrijk. In elk kabinet staan handontsmettingsmiddelen maar gelieve de handen nog eens grondig te wassen vóór het binnenkomen van de praktijk.

Op deze manier denken wij jullie allen in de meest veilige omstandigheden te kunnen behandelen.

 

Bedankt voor jullie begrip en medewerking!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

WAT MEE TE NEMEN BIJ EEN EERSTE BEHANDELING?

 

 • Het medisch voorschrift van uw arts

 • Een kleefvignet van uw mutualiteit en/of de gegevens van de verzekeringsinstelling

 • Eventueel foto's of verslagen van medische onderzoeken (RX,echo, MRI, CT scan,...)

 

 

AFSPRAKEN

 

 • Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden

 • Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet zijn wij genoodzaakt om een bedrag aan te rekenen, gelijk aan het honorarium van een verstrekking.

 

 

TARIEVEN

 

 • De kinesitherapeuten van Kine Zuidpark zijn gedeconventioneerd.

​​      

       Bijgevolg gelden de volgende tarieven:

 • Eerste behandeling : 40€

 • 30€ in kabinet 

 • 35€ bij huisbezoek

 • Behalve bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Daar worden de tarieven van de conventie gehanteerd.

 • De terugbetalingstarieven zijn verschillend en afhankelijk van uw statuut.

 • De volledige lijst van terugbetalingen kan u terug vinden op de website van het RIZIV.

 • Na elke behandeling wordt er contant afgerekend  of via de mobiele bancontact/payconiq-app.

 • Op de dag van de laatste verstrekking wordt uw getuigschrift opgemaakt en meegegeven.

bancontact-mobile.png
bottom of page