top of page

WAT MEE TE NEMEN BIJ EEN EERSTE BEHANDELING?

 

 • Het medisch voorschrift van uw arts

 • Een kleefvignet van uw mutualiteit en/of de gegevens van de verzekeringsinstelling

 • Eventueel foto's of verslagen van medische onderzoeken (RX,echo, MRI, CT scan,...)

 

 

AFSPRAKEN

 

 • Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden

 • Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve 24u op voorhand te verwittigen. Zoniet zijn wij genoodzaakt om een bedrag aan te rekenen, gelijk aan het honorarium van een verstrekking.

 

 

TARIEVEN

 

 • De kinesitherapeuten van Kine Zuidpark zijn gedeconventioneerd.

​​      

       Bijgevolg gelden de volgende tarieven:

 • Eerste behandeling : 44,5€

 • 37,5€ in kabinet 

 • 40€ bij huisbezoek

 • Behalve bij mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Daar worden de tarieven van de conventie gehanteerd.

 • De terugbetalingstarieven zijn verschillend en afhankelijk van uw statuut.

 • De volledige lijst van terugbetalingen kan u terug vinden op de website van het RIZIV.

 • Na elke behandeling wordt er contant afgerekend  of via de mobiele bancontact/payconiq-app.

 • Op de dag van de laatste verstrekking wordt uw getuigschrift opgemaakt en meegegeven.

bancontact-mobile.png
bottom of page